Voorwaarden

Deze webpagina vertegenwoordigt een juridisch document dat dient als onze Gebruiksvoorwaarden en regelt de juridische voorwaarden van onze website, http://ormusgold.nl, subdomeinen en alle bijbehorende webgebaseerde en mobiele applicaties (gezamenlijk 'Website ”), eigendom van en beheerd door Ormusgold.nl.

Termen met een hoofdletter hebben, tenzij anders gedefinieerd, de betekenis zoals gespecificeerd in het gedeelte Definities hieronder. Deze gebruiksvoorwaarden, samen met ons privacybeleid, elke mobiele licentieovereenkomst en andere geposte richtlijnen op onze website, gezamenlijk "juridische voorwaarden", vormen de volledige en enige overeenkomst tussen u en Ormusgold.nl en vervangen alle andere overeenkomsten, verklaringen , garanties en afspraken met betrekking tot onze website en het hierin opgenomen onderwerp. We kunnen onze juridische voorwaarden op elk moment wijzigen zonder specifieke kennisgeving aan u. De nieuwste exemplaren van onze juridische voorwaarden worden op onze website geplaatst en u dient alle juridische voorwaarden te lezen voordat u onze website gebruikt. Nadat eventuele herzieningen van onze juridische voorwaarden zijn gepubliceerd, stemt u ermee in gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen ervan. Daarom is het belangrijk voor u om regelmatig onze juridische voorwaarden te bekijken om er zeker van te zijn dat u er nog steeds mee instemt.

Door onze website te gebruiken, stemt u ermee in volledig te voldoen aan en gebonden te zijn aan onze juridische voorwaarden. Bekijk ze zorgvuldig. Als u onze juridische voorwaarden niet accepteert, mag u onze website niet bezoeken en gebruiken. Als u onze website al hebt bezocht en onze juridische voorwaarden niet accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze website.

De laatste update van onze Gebruiksvoorwaarden is gepost op 6 november 2022.

Definities
De termen "ons" of "wij" of "onze" verwijzen naar Ormusgold.nl, de eigenaar van de Website.

Een "Bezoeker" is iemand die alleen maar op onze Website surft, maar zich niet als Lid heeft geregistreerd.

Een "Lid" is een persoon die zich bij ons heeft geregistreerd om onze Service te gebruiken.

Onze "Service" vertegenwoordigt de collectieve functionaliteit en functies zoals aangeboden via onze Website aan onze Leden.

Een "Gebruiker" is een collectieve identificatie die verwijst naar een Bezoeker of een Lid.

Alle tekst, informatie, afbeeldingen, audio, video en gegevens die via onze website worden aangeboden, staan ​​gezamenlijk bekend als onze "inhoud".

Wettelijke naleving
U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van onze website. Ormusgold.nl behoudt zich het recht voor om klachten of gemelde schendingen van onze juridische voorwaarden te onderzoeken en om alle maatregelen te nemen die wij gepast achten, inclusief maar niet beperkt tot het annuleren van uw lidmaatschapsaccount, het melden van vermoede onwettige activiteiten aan wetshandhavers, toezichthouders of andere derde partijen. partijen en het vrijgeven van alle informatie die nodig of gepast is aan dergelijke personen of entiteiten met betrekking tot uw profiel, e-mailadressen, gebruiksgeschiedenis, geposte materialen, IP-adressen en verkeersinformatie, zoals toegestaan ​​onder ons Privacybeleid.

Intellectueel eigendom
Onze website kan onze servicemerken of handelsmerken bevatten, evenals die van onze gelieerde ondernemingen of andere bedrijven, in de vorm van woorden, afbeeldingen en logo's. Uw gebruik van onze website vormt geen enkel recht of licentie voor u om dergelijke dienstmerken/handelsmerken te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de corresponderende eigenaar van het dienstmerk/handelsmerk. Onze website wordt ook beschermd door internationale auteursrechtwetten. Het kopiëren, herdistribueren, gebruiken of publiceren door u van enig deel van onze website is ten strengste verboden. Uw gebruik van onze website verleent u geen eigendomsrechten van welke aard dan ook op onze website.

Links naar andere websites
Onze Website kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Door naar deze websites te linken, creëren we geen, hebben we geen banden met, of sponsoren we dergelijke websites van derden. Het opnemen van links op onze website vormt geen goedkeuring, garantie, garantie of aanbeveling van dergelijke websites van derden. Ormusgold.nl heeft geen controle over de juridische documenten en privacypraktijken van websites van derden; als zodanig bezoekt u dergelijke websites van derden op eigen risico.

Algemene voorwaarden
Onze juridische voorwaarden worden behandeld alsof ze zijn uitgevoerd en uitgevoerd in Rotterdam, Nederland en worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Rotterdam, Nederland zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen. Bovendien stemt u ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken. Elke rechtsvordering door u met betrekking tot onze website moet worden ingesteld binnen één (1) jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan, anders wordt voor altijd afstand gedaan en verjaard. Mocht een deel van onze juridische voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, dan wordt dat deel geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en blijven de overige delen volledig van kracht. Voor zover inhoud op onze website in strijd is met of niet in overeenstemming is met onze juridische voorwaarden, hebben onze juridische voorwaarden voorrang. Ons falen om enige bepaling van onze juridische voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling, noch van het recht om een ​​dergelijke bepaling af te dwingen. De rechten van Ormusgold.nl onder onze Juridische Voorwaarden blijven van kracht na beëindiging van onze Juridische Voorwaarden.